Työllistämisyksikkö

Luumäen kunnan työllistämisyksikkö

Kunnan työllistämisyksikkö on tarkoitettu työttömänä oleville henkilöille. Työllistämisyksikön tavoitteena on tukea työttömien työllistymistä ja kouluttautumista. Työllistämisyksikkö on avoinna ma-to  8–14 ja pe 8–13 osoitteessa Jääkärintie 9, Taavetti (ent. vallikoulu).

Yksikön tavoitteena on lisätä henkilöiden arjen hallinnan taitoja sekä auttaa työllistymisessä, opiskeluissa ja uravalinnoissa. Erityisesti kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät ja nuoret. Työllistämisyksikön työntekijöinä toimivat työvalmentajat Juha Kirvesmies ja Mervi Käyhty, työpajaohjaaja Antero Pesu, yritysasiamies Vesa Punkka sekä palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki.

Teemme yhteistyötä TE-palveluiden, työvoima palvelukeskuksen(TYP), työvoimaosallisuutta tukevien palveluiden (TEOT), kunnan sosiaalitoimen, Eksoten sekä Saimaan ammattiopiston (Sampo). Lisäksi toimimme yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa.

Palveluohjaus

Työllistämisyksikkö auttaa yrityksiä ja yhdistyksiä jne. etsimään sopivia työllistettäviä henkilöitä sekä tekemään esim. palkkatukihakemuksia.
Työllistämisyksikössä voi olla

  • kuntouttavassa työtoiminnassa
  • työkokeilussa
  • vakuutusyhtiöiden järjestämässä kuntoutuskokeilussa tai työkokeilussa
  • palkkatuetussa työsuhteessa

Palveluohjaus sisältää mm. alkukartoituksen, ohjaajan läsnäolon tarpeen mukaan työpaikalla, sopimusasioissa, väliarviointi ja –palautteet, jatkosopimuksista huolehtiminen ja asiakaskohtaisesti muut asiat. Palveluprosessissa huomioidaan asiakkaan kokonaistilanne ammattitulevaisuuden suhteen; mahdolliset kouluttautumis- ja työllistymistavoitteet, mahdollisten työllistymisen esteiden tai haasteiden huomioiminen.