Avustukset ja palkitseminen

Luumäen kunnan vapaa-aikalautakunta esittää vuosittain kunnan talousarvioon määrärahan nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntayhdistysten ja järjestöjen ja muiden ennen mainituilla aloilla toimivien tahojen tukemiseen. Yhdistyksillä, järjestöillä ja muilla tahoilla onkin mahdollisuus hakea toimintansa tueksi avustuksia. Vapaa-aikalautakunta lisäksi palkitsee nuorisotyön, kulttuurin ja liikunnan parissa toimivia henkilöitä sekä urheilijoita.


Avustukset

Kulttuuriavustuksilla luodaan mahdollisuuksia kulttuurin omaehtoiselle harrastamiselle ja ammatilliselle taidetoiminnalle.

Myös luumäkeläiset nuorisojärjestöt voivat hakea avustusta toimintaansa. Kohdeavustusta lapsille ja nuorille suunnattuihin toimintoihin voivat hakea myös luumäkeläiset nuorten vapaat toimintaryhmät, joiden jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Avustuksia voivat hakea myös paikkakunnalla vaikuttavat liikuntaseurat.

Palkitseminen

Vapaa-aikalautakunta jakaa vuosittain tunnustuspalkinnon nuorelle toimijalle ja pitkäaikaiselle toimijalle. Lautakunta palkitsee myös urheilijoita.

Hakeminen

Avustuksia ja palkintoja myönnetään vuosittain. Tarkemmista hakuajankohdista ja haun käytännöistä ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla. Lisätietoja avustuksista ja palkitsemisesta, hakemisesta, perusteista ja maksamisesta löytyy oheisista liitteistä. Liitteinä myös avustushakemukset. Lisätietoa avustuksista ja palkitsemisista saa vapaa-aikasihteeriltä.

Kohdeavustuksia koskevat avustushakemukset toimitetaan tarvittavien liitteiden kanssa seuraavaan osoitteeseen:

Luumäen kunta
vapaa-aikalautakunta
Linnalantie 33, 54500 Taavetti.

 

 

Vapaa-aikalautakunta palkitsee järjestöjen toimijoita

1.   Pitkäaikaisen toimitsijan tunnustuspalkintoa koskevia esityksiä toivotaan järjestöjen tekevän vapaa-aikalautakunnalle. Aiemmin on todettu, että pitkäaikainen toimija on toiminut järjestötehtävissä vähintään 10 vuotta. Ehdotuksia toivotaan esitettävän yksi / järjestö. Säännöt löytyvät kunnan kotisivuilta.

2.   Nuoriso- ja liikuntajärjestöt voivat tehdä ehdotuksia nuoren toimijan tunnustuspalkinnon jakamisesta. Säännöt löytyvät kunnan kotisivulta.

3.    Liikuntajärjestöillä on mahdollisuus esittää parhaiden urheilijoiden palkitsemista. Säännöt ja hakukaavake löytyvät kunnan kotisivulta.

Ehdotukset ja hakemukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: petteri.koponen@luumaki.fi ja pasi.kyllonen@luumaki.fi tai toimittaa kunnantalolle em. viranhaltijoille 15.11.2016 mennessä. Palkintoluovutustilaisuus alkaa kahvituksella perjantaina 9.12.2015 klo18.00 Mäntykodilla. Vastaamme mielellämme tiedusteluihin.