Avustukset ja palkitseminen

Luumäen kunnan sivistyslautakunta esittää vuosittain kunnan talousarvioon määrärahan nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntayhdistysten ja järjestöjen ja muiden ennen mainituilla aloilla toimivien tahojen tukemiseen. Yhdistyksillä, järjestöillä ja muilla tahoilla onkin mahdollisuus hakea toimintansa tueksi avustuksia. Sivistyslautakunta lisäksi palkitsee nuorisotyön, kulttuurin ja liikunnan parissa toimivia henkilöitä sekä urheilijoita.


Avustukset

Kulttuuriavustuksilla luodaan mahdollisuuksia kulttuurin omaehtoiselle harrastamiselle ja ammatilliselle taidetoiminnalle.

Myös luumäkeläiset nuorisojärjestöt voivat hakea avustusta toimintaansa. Kohdeavustusta lapsille ja nuorille suunnattuihin toimintoihin voivat hakea myös luumäkeläiset nuorten vapaat toimintaryhmät, joiden jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Avustuksia voivat hakea myös paikkakunnalla vaikuttavat liikuntaseurat.

Palkitseminen

Sivistyslautakunta jakaa vuosittain tunnustuspalkinnon nuorelle toimijalle ja pitkäaikaiselle toimijalle. Lautakunta palkitsee myös urheilijoita. Palkittavia pyydetään esittämään loppuvuodesta ja palkinnot luovutetaan valituille henkilöille alkuvuodesta. Tarkemmista ajankohdista kerrotaan palkittavien esittämisajankohdan lähestyessä.

Hakeminen

Avustuksia ja palkintoja myönnetään vuosittain. Tarkemmista hakuajankohdista ja haun käytännöistä ilmoitetaan tällä sivulla. Lisätietoja avustuksista ja palkitsemisesta, hakemisesta, perusteista ja maksamisesta löytyy oheisista liitteistä. Liitteinä myös avustushakemukset. Lisätietoa avustuksista ja palkitsemisista saa liikunnanohjaajalta.

Kohdeavustuksia koskevat avustushakemukset toimitetaan tarvittavien liitteiden kanssa seuraavaan osoitteeseen:

Luumäen kunta
Sivistyslautakunta
Linnalantie 33, 54500 Taavetti.