Ympäristöluvan muuttaminen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston kuulutus Jussila Power Oy:n Juvainsaarensuon pohjoisosan turvetuotannon ympäristöluvan vesienkäsittelyä koskevan lupamääräyksen 2 muuttamisesta oheisessa liitteessä.