Valtatie 6 pohjoispuolen asemakaavan kumoamista koskeva kaavaluonnos

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.8.2018 § 158 päättänyt käynnistää valtatie 6 pohjoispuolta koskevan asemakaavan kumoamisen. 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.10.2018 § 205 päättänyt asettaa valtatie 6 asemakaavan kumoamista koskevan kaavaluonnoksen MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville 18.10.2018 – 19.11.2018 väliseksi ajaksi.

Kaavaluonnosasiakirjat ovat nähtävillä Luumäen kunnan teknisellä osastolla, os. Linnalantie 33, 54500 Taavetti sekä oheisissa liitetiedostoissa.

Kaavaluonnosta koskevat lausunnot ja muistutukset tulee jättää nähtävilläoloaikana 19.11.2018 klo 15.00 mennessä Luumäen kunnanhallitukselle, os. Linnalantie 33, 54500 Taavetti.

Lisätietoja antaa tarvittaessa kaavan laatija maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh. 040 8357 826,  hirvikallio.consulting@gmail.com tai tekninen johtaja Erik Forstèn, puh. 040 8445 593, erik.forsten@luumaki.fi
 

Luumäki 17.10.2018
Luumäen kunnanhallitus