Urpalanjoen velvoitetarkkailuohjelman Kirkkojoen kalataloustarkkailun hyväksyminen

Oheisessa liitteessä vireilläolokuulutus Kirkkojoen kalataloustarkkailusta.

Liitetiedostot: