Sorosenlahden asemakaavan voimaantulo

Sorosenlahden asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella kunnanvaltuuston 16.4.2018 § 13 hyväksymässä muodossa.

Luumäellä 28.5.2018
Luumäen kunnanhallitus