Kunnan eri toimielinten vuosikuulutus 2018

KUULUTUS KUNNAN ERI TOIMIELINTEN KOKOUSAJOISTA JA -PAIKOISTA SEKÄ PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITÄMISESTÄ JA KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMISESTA VUONNA 2018

Valtuuston kokousajoista ja -paikoista sekä pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan jokaisen kokouksen osalta erikseen Luumäen Lehdessä ja kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.luumaki.fi/Esityslistat ja pöytäkirjat. Kokousten esityslistat ovat nähtävänä kirjastoissa. Kokoukset ovat julkisia ja yleisöllä on mahdollisuus seurata kokouksia. Pöytäkirjat ovat nähtävänä pääkirjastossa Taavetissa sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.luumaki.fi/Esityslistat ja pöytäkirjat.

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään kolmen viikon välein maanantaisin kunnantalolla. Kunnanhallituksen tarkastetut kokouspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana keskiviikkona klo 9 – 14 kunnantalolla. Pöytäkirjat ovat nähtävänä pääkirjastossa Taavetissa sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.luumaki.fi/Esityslistat ja pöytäkirjat.

Tarkastuslautakunnan kokouksia pidetään tarpeen mukaan, ja kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä seuraavan tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeisenä päivänä klo 9 – 14 kunnantalolla ja tarkastettu pöytäkirja julkaistaan sopivilta osin kunnan kotisivuilla osoitteessa www.luumaki.fi/Esityslistat ja pöytäkirjat.

Sivistyslautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään tarvittaessa ja pääsääntöisesti kuukauden toisena keskiviikkona. Lautakunnan tarkastetut pöytäkirjat pidetään nähtävänä kokousta seuraavana maanantaina klo 9 – 15 kunnantalolla, sivistystoimistossa. Pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.luumaki.fi/Esityslistat ja pöytäkirjat.

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa ja pääsääntöisesti kuukauden kolmantena torstaina klo 18.00 kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Lautakunnan tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon perjantaina klo 9 - 14 teknisessä toimistossa. Pöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta seuraavan viikon perjantaina kunnan kotisivuilla osoitteessa www.luumaki.fi/Esityslistat ja pöytäkirjat.

Ympäristölautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 17.00 kunnantalon alakerran kokoushuoneessa. Lautakunnan tarkastetut pöytäkirjat pidetään nähtävänä teknisessä toimistossa kokousta seuraavan viikon perjantaina klo 9 -14.

Kunnanhallituksen ja lautakuntien ylimääräisistä kokouksista ilmoitetaan pelkästään kunnantalon virallisella ilmoitustaululla.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään pääsääntöisesti yleisesti nähtävänä viranhaltijoiden virkapaikoilla perjantaisin klo 9 - 14.

Kunnalliset ilmoitukset saatetaan kuntalaisten tiedoksi julkaisemalla ne lyhentämättöminä kunnantalon ala-aulan ilmoitustaululla os. Linnalantie 33, 54500 Taavetti, ja kokonaisuudessaan tai sopivalla tavalla lyhennettyinä Luumäen Lehdessä ja kunnan kotisivuilla osoitteessa www.luumaki.fi/Ajankohtaista tai www.luumaki.fi/Ilmoitustaulu. Edellisestä poiketen viranhakuilmoitukset julkaistaan toimielimen päättämällä tavalla.

Kunnan postiosoite on Linnalantie 33, 54500 Taavetti ja virallinen sähköpostiosoite: kunta@luumaki.fi

Luumäellä 26. päivänä helmikuuta 2018
Kunnanhallitus