Kaavaehdotuksia nähtävillä

Taavetti - Jurvala osayleiskaavan muutosta ja laajennusta ja Sorosenlahden asemakaavaa koskevat kaavaehdotukset nähtävillä 21.12.2017 – 9.2.2018

Kunnanhallituksen 18.12.2017 § 341 ja § 342 päätösten mukaisesti Taavetti - Jurvala osayleiskaavan muutosta ja laajennusta ja Sorosenlahden asemakaavaa koskevat kaavaehdotukset pidetään yleisesti nähtävillä 21.12.2017 – 9.2.2018 välisen ajan.

Asiakirjat ovat nähtävänä oheisina liitteinä sekä Luumäen kunnan teknisellä osastolla osoitteessa Linnalantie 33, Taavetti, kunnantalon aukioloaikana klo 9 - 15.

Kaavaehdotusta koskevat muistutukset tulee jättää nähtävillä oloaikana 19.1.2018 mennessä Luumäen kunnanhallitukselle osoitteella: Linnalantie 33, 54500 Taavetti.

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

Luumäellä 19.12.2017
Luumäen kunnanhallitus