Hotelli Salpan alueen asemakaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.1 – 19.2.2018

Maanomistajan aloitteesta on käynnistetty asemakaavan laatiminen tiloille 441-441-1-48; 441-441-1-49 (hotelli Salpan alue), 441-441-1-113 (Impilinnan alue). Em. alueet Kivijärven Rantakiinteistöt Oy:n omistuksessa.  Lisäksi tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden takia on syytä ottaa kaavoitukseen mukaan myös tilat 441-441-1-108 ja 441-441-1-109 (huoltoaseman alue), joka kiinteistörekisterin mukaan on Yan Ling Laon omistuksessa.

Kunnanhallituksen 15.1.2018 § 11 tehdyn päätöksen mukaisesti Hotelli Salpan aluetta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 19.1. – 19.2.2018 välisen ajan.
Asiakirjat ovat nähtävänä Luumäen kunnan teknisellä osastolla osoitteessa Linnalantie 33, Taavetti, kunnantalon aukioloaikana klo 9 – 15 sekä oheisessa liitetiedostossa.

Alueiden maanomistajilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §) ennen nähtävänäoloajan päättymistä osoitteella: Luumäen kunnanhallitus, Linnalantie 33, 54500 Taavetti.

Lisätietoja antaa tarvittaessa

  • kaavan laatija DI Jarmo Mäkelä, Karttaako Oy, 0400 220082, jarmo.makela@karttaako.fi

  • Luumäen kunnan tekninen johtaja Erik Forstén, 040-844 5593, erik.forstén@luumaki.fi

    Luumäellä 16.1.2018
    Luumäen kunnanhallitus