Rakennuslupamaksut

Maankäyttö- ja rakennuslain 145§:n mukaisesti luvan hakijan tai toimenpiteen suorittajan tulee maksaa kunnalle maksu viranomaistehtävistä


Maksun perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Lisää tietoa rakennuslupamaksuista löytyy oheisesta liitteestä.