Hyvinvointiopettaja lisää liikuntaa koulupäiviin

Luumäen kunta on palkannut lukuvuodeksi 2018–2019 hyvinvointiopettajan, joka muiden opettajien tuella suunnittelee ja toteuttaa koulupäiviin lisää liikunnallisia hetkiä. Hyvinvointiopettajan palkkaaminen on osa valtion tukemaa Liikkuva koulu -hanketta, jossa Luumäen koulut ovat olleet mukana lukuvuodesta 2013-2014 lähtien. Hankkeen tavoitteena on tarjota entistä viihtyisämpi koulupäivä, joka sisältää vähintään tunnin liikuntaa päivässä. Tärkeää on myös oppilaiden osallisuus, oppiminen ja istumisen vähentäminen.

– Osa Luumäen naapurikunnista on lähivuosina toteuttanut hyvinvointiopettajan toimia vastaavia projekteja ja saanut niistä hyvää palautetta. Idea oppilaiden liikuntaan ja hyvinvointiin keskittyvästä opettajasta tuntui sopivan meillekin. Se myös tukee hyvin jo ennestään aktiivista työtämme Liikkuva koulu -hankkeen parissa, Taavetin yhtenäiskoulun rehtori Pekka Hyvärinen sanoo.

Hyvinvointiopettajana toimii Jokke Eloranta, Jyväskylän yliopistosta vuonna 2012 valmistunut liikuntatieteiden maisteri. Eloranta työskentelee Luumäen ala- ja yläkouluissa sekä lukiossa. Hän on toiminut aiemmin kuusi vuotta liikunnan ja terveystiedon opettajana Lappeenrannassa ja Imatralla.

– Hyvinvointiopettajan työt ovat alkaneet todella hyvin. Olemme sitoutuneita tähän projektiin, Hyvärinen jatkaa.

Oppilaan kannustamista ja toiveiden kuuntelemista

Elorannalla on monia kehittämisideoita liikkuvamman koulupäivän luomiseksi.

– Erityisesti ala- ja yläkouluissa mietimme yhdessä opettajien kanssa, miten he voisivat tauottaa oppitunneilla istumista liikunnan avulla. He tietävät parhaiten, minkälainen toiminta luokassa toimii parhaiten.

Tunnilla voidaan pitää esimerkiksi taukojumppaa, kisailla leikkimielisesti, pelata, leikkiä oppilaiden toiveleikkejä tai siirtää osa tuntiopetuksesta ulos.

– Liikunnan lisääminen ja istumisen tauottaminen pitkin koulupäivää ovat yhtä oleellisia tavoitteita, Eloranta sanoo.

Hyvinvointiopettajan mukaan lapset ja nuoret toiveineen ovat hankkeessa keskiössä.

– Nuorempien oppilaiden kanssa liikumme leikin kautta, vanhempien kanssa opiskelemme liikunnan tärkeydestä esimerkiksi terveystiedon tunnilla. Käsittelemme aihetta myös liikunnanohjauskurssilla, jota tullaan tarjoamaan lukiolaisille, Eloranta kertoo.

Tänä lukuvuonna kaikkien ala- ja yläkoululaisten koulupäiviin kuuluu pitkä, 25 minuutin pituinen välitunti. Vapaaehtoisista koululaisista koostuvat välituntiohjaajat ideoivat välitunnille hyvinvointiopettajan kanssa tekemistä, mikä innostaisi koululaisia liikkumaan.

Opettajien, kouluterveydenhuollon ja liikuntatoimen yhteistyönä suunnitellaan myös liikuntaneuvontaa, jossa voidaan tukea oppilaan aktiivisempaa liikkumista. Eloranta liputtaa monipuolisen koululiikunnan ja oppilaan kannustamisen puolesta.

– Koululiikunnan yksi tavoitteista on löytää jokaiselle oppilaalle oma laji, mikä kiinnostaa ja saa toivottavasti jatkamaan sen parissa kouluajan jälkeenkin. Senkin takia pidän tärkeänä, että koululiikunta on mahdollisimman monipuolista, jotta kaikille löytyisi jotain mieleistä. Opettajan positiivisuus ja kannustaminen auttavat myös oppilasta löytämään oman lajinsa, Eloranta sanoo.

Teksti: Tuuli Sjöström