Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittaudutaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetukseen ilmoittaudutaan päiväkodeista, kunnantalon neuvonnasta ja sivistystoimistosta saatavalla lomakkeella. Lomake löytyy myös tämän uutisen liitteenä. Lomakkeet palautetaan 23.2.2018 mennessä sivistystoimistoon kunnantalolle.

Jos esiopetukseen tulevalla lapsella ei ole ennestään varhaiskasvatushoitopaikkaa ja hän tarvitsee varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi, lapsesta täytetään lisäksi varhaiskasvatushakemus, joka löytyy myös liitteenä.

Lisätietoja antaa
Jurvalan päiväkodin johtaja Päivi Kuningas p. 040 352 5579
Taavetin päiväkodin johtaja Outi Kiviranta p. 040 712 3534.